Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar problem çözme, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme iletişim becerileri grupla takım olarak çalışma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21.yüzyıl becerileri kazanırlar.

El becerilerini geliştirerek, yaratıcılıklarını ön plana çıkarırlar.